Trang chủ Thẻ Vợ chưa cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: vợ chưa cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?