Trang chủ Thẻ Vợ chồng vái lạy nhau trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: vợ chồng vái lạy nhau trong tiếng Trung Quốc là gì?