Trang chủ Thẻ Túi có nắp trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: túi có nắp trong tiếng Trung Quốc là gì?