Trang chủ Thẻ Tơ lụa trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: tơ lụa trong tiếng Trung Quốc là gì?