Trang chủ Thẻ Rời khỏi trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: rời khỏi trong tiếng Trung Quốc là gì?