Trang chủ Thẻ Nhẫn đính hôn trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: nhẫn đính hôn trong tiếng Trung Quốc là gì?