Trang chủ Thẻ Máy tính xách tay (laptop) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: máy tính xách tay (laptop) trong tiếng Trung Quốc là gì?