Trang chủ Thẻ Máy tính để bàn (desktop) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: máy tính để bàn (desktop) trong tiếng Trung Quốc là gì?