Trang chủ Thẻ Máy tính chủ trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: máy tính chủ trong tiếng Trung Quốc là gì?