Trang chủ Thẻ Máy tính cầm tay (Palmtop) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: máy tính cầm tay (Palmtop) trong tiếng Trung Quốc là gì?