Trang chủ Thẻ Máy tính cá nhân (PC) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: máy tính cá nhân (PC) trong tiếng Trung Quốc là gì?