Trang chủ Thẻ Máy tính bảng (Tablet PC) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: máy tính bảng (Tablet PC) trong tiếng Trung Quốc là gì?