Trang chủ Thẻ Máy 1 kim (điện tử) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: máy 1 kim (điện tử) trong tiếng Trung Quốc là gì?