Trang chủ Thẻ Màu nhạt trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: màu nhạt trong tiếng Trung Quốc là gì?