Trang chủ Thẻ Lễ cưới vàng (50 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới vàng (50 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?