Trang chủ Thẻ Lễ cưới Tơ lụa (12 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Tơ lụa (12 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?