Trang chủ Thẻ Lễ cưới Pha lê (15 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Pha lê (15 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?