Trang chủ Thẻ Lễ cưới Ngọc trai (30 năm trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Ngọc trai (30 năm trong tiếng Trung Quốc là gì?