Trang chủ Thẻ Lễ cưới Kim cương (60 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lễ cưới Kim cương (60 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?