Trang chủ Thẻ Lế cưới Giấy (tròn 1 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: lế cưới Giấy (tròn 1 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?