Trang chủ Thẻ Giờ sinh theo âm lịch) trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: giờ sinh theo âm lịch) trong tiếng Trung Quốc là gì?