Trang chủ Thẻ Giấy hôn thú trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: giấy hôn thú trong tiếng Trung Quốc là gì?