Trang chủ Thẻ Giấy chứng nhận có tiền gửi ngân hàng trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: giấy chứng nhận có tiền gửi ngân hàng trong tiếng Trung Quốc là gì?