Trang chủ Thẻ đĩa CD-R trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: đĩa CD-R trong tiếng Trung Quốc là gì?