Trang chủ Thẻ CD-ROM trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: CD-ROM trong tiếng Trung Quốc là gì?