Trang chủ Thẻ Cách nói đồ ngốc đồ khờ trong tiếng Trung và tiếng Anh

Thẻ: cách nói đồ ngốc đồ khờ trong tiếng Trung và tiếng Anh