Trang chủ Thẻ Bàn trong tiếng Trung Quốc là gì?

Thẻ: bàn trong tiếng Trung Quốc là gì?