Bộ đề thi HSK 4 có đáp án – 汉语水平考试第四极

1
33

Bộ đề thi HSK 4 có đáp án – 汉语水平考试第四极

HSK 4 là mức yêu cầu tối thiểu để vào các trường đại học tại Trung Quốc, ngoài ra để xin việc tại các công ty Việt Nam thì HSK 4 cũng là bằng cấp cơ bản nhất về ngoại ngữ khi bạn nộp hồ sơ về tiếng Trung tại các công ty.

Vượt qua HSK 4 cũng có thể coi là khả năng tiếng Trung cơ bản của các bạn đã tạm ổn (Mặc dù các bạn cũng hiểu bằng cấp chỉ là bằng cấp) nhưng dù sao đây cũng là cơ sở để các đơn vị tuyển dụng học tập hoặc làm việc làm căn cứ. Sau đây tiengtrunghanoi.net xin được gửi đến các bạn bộ đề thi HSK cấp 4 mới (bộ đề thi đã từng thi ở các năm trước)

Bộ đề thi HSK 4 mới số 01 – 汉语水平考试第四极

Phần nghe – 听力

phần đọc hiểu – 阅读

1234567891011121314151617

Phần viết – 书写

1819202122

Đáp án – 答案

dap an 1dap an 2dap an 3dap an 4

Bộ đề thi HSK 4 mới số 02 – 汉语水平考试第四极

Phần nghe – 听力

phần đọc hiểu – 阅读

123456789101112131415161718

Phần viết – 书写

1920212223

Đáp án – 答案

dap an 1dap an 2dap an 3dap an 4

Bộ đề thi HSK 4 mới số 03 – 汉语水平考试第四极

Phần nghe – 听力

phần đọc hiểu – 阅读

1234567891011121314151617

Phần viết – 书写

18192021

Đáp án – 答案

dap an 1dap an 2dap an 3dap an 4

Bộ đề thi HSK 4 mới số 04 – 汉语水平考试第四极

Phần nghe – 听力

phần đọc hiểu – 阅读

123456789101112131415161718

Phần viết – 书写

19202122

Đáp án – 答案

dap an 1dap an 2dap an 3dap an 4

Bộ đề thi HSK 4 mới số 05 – 汉语水平考试第四极

Phần nghe – 听力

phần đọc hiểu – 阅读

12345678910111213141516

Phần viết – 书写

17181920

Đáp án – 答案

dap an 1dap an 2dap an 3dap an 4

 

Bộ đề thi HSK 4 mới số 06 – 汉语水平考试第四极

Phần nghe – 听力

phần đọc hiểu – 阅读

12345678910111213141516

Phần viết – 书写

17181920

Đáp án – 答案

DAP AN 1DAP AN 2DAP AN 3DAP AN 4

1 COMMENT