[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #196: 从台湾回到德国:戴上台湾的“眼镜”看德国(下)(Cóng táiwān huí dào déguó: Dài shàng táiwān de “yǎnjìng” kàn déguó (xia)) – Quay lại Đức từ Đài Loan: Dùng con mắt của Đài Loan để nhìn về nước Đức ( Phần Hạ )

0
3133

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #196: 从台湾回到德国:戴上台湾的“眼镜”看德国(下)(Cóng táiwān huí dào déguó: Dài shàng táiwān de “yǎnjìng” kàn déguó (xia)) – Quay lại Đức từ Đài Loan: Dùng con mắt của Đài Loan để nhìn về nước Đức ( Phần Hạ )

Loading...

虽然德国人比台湾人冷淡,可我还是很高兴终于回国了。首先,德国的建筑又漂亮又高级。台湾的不少房子由于工人的偷工减料,显得比较普通。其次,德国人的礼貌没有台湾人那么夸张。比如,台湾服务员上菜时会说“谢谢”。当你向台湾人问路的时候,有的人帮你指路之后还会跟你说“谢谢”。我觉得台湾人这么有礼貌可能是因为他们曾经被日本殖民了将近50年,受日本文化的影响比较大。最后,我在跟德国的政府官员和服务人员打电话时,不会一直出现文化或者语言上的误会,用母语沟通起来更顺畅。

当然,台湾也有很多让我怀念的方面。比如台湾的好天气,我在台湾可以天天穿T恤,短裤和拖鞋。德国的秋天和冬天很冷,必须要裹得像粽子一样才行。其次,台湾菜又便宜又好吃,选择也五花八门,有牛肉面、油条、饭团、豆腐、豆浆、豆花,宫保鸡丁等等。想到这些我的口水都要流下来了。另外,中国人会经常送我美食表达友好,这让我觉得特别温暖。跟台湾比起来,德国的料理可以说还在“发展中国家”的水平!还有个遗憾是,虽然我们德国人喝的咖啡比台湾人大概多两倍,但是一般德国咖啡厅的咖啡太难喝了!台湾老板一般都会仔细考量咖啡豆和咖啡机的品质,研究冲泡咖啡的方式。我在法兰克福机场点咖啡,服务生不小心把咖啡过滤器丢在了垃圾桶,她居然拿出来继续用这个过滤器帮我泡咖啡。在台湾,如果老板发现这种事情的话,很快这个服务员就会被开除了。

以上两篇文章是德国朋友Niklas 给《慢速中文》的投稿,希望大家喜欢他的文章。如果你也有在中国居住生活的经历,也十分欢迎留言与我们分享你的感受!

#196: Cóng táiwān huí dào déguó: Dài shàng táiwān de “yǎnjìng” kàn déguó (xia)

Loading...

Suīrán déguó rén bǐ táiwān rén lěngdàn, kě wǒ háishì hěn gāoxìng zhōngyú huíguóle. Shǒuxiān, déguó de jiànzhú yòu piàoliang yòu gāojí. Táiwān de bù shǎo fángzi yóuyú gōngrén de tōugōngjiǎnliào, xiǎndé bǐjiào pǔtōng. Qícì, déguó rén de lǐmào méiyǒu táiwān rén nàme kuāzhāng. Bǐrú, táiwān fúwùyuán shàng cài shí huì shuō “xièxiè”. Dāng nǐ xiàng táiwān rén wèn lù de shíhòu, yǒu de rén bāng nǐ zhǐ lù zhīhòu hái huì gēn nǐ shuō “xièxiè”. Wǒ juédé táiwān rén zhème yǒu lǐmào kěnéng shì yīnwèi tāmen céngjīng bèi rìběn zhímínle jiāngjìn 50 nián, shòu rìběn wénhuà de yǐngxiǎng bǐjiào dà. Zuìhòu, wǒ zài gēn déguó de zhèngfǔ guānyuán hé fúwù rényuán dǎ diànhuà shí, bù huì yīzhí chūxiàn wénhuà huòzhě yǔyán shàng de wùhuì, yòng mǔyǔ gōutōng qǐlái gèng shùnchàng.

Dāngrán, táiwān yěyǒu hěnduō ràng wǒ huáiniàn de fāngmiàn. Bǐrú táiwān de hǎo tiānqì, wǒ zài táiwān kěyǐ tiāntiān chuān T xù, duǎnkù hé tuōxié. Déguó de qiūtiān hé dōngtiān hěn lěng, bìxū yào guǒ dé xiàng zòngzi yīyàng cái xíng. Qícì, táiwān cài yòu piányí yòu hào chī, xuǎnzé yě wǔhuābāmén, yǒu niúròu miàn, yóutiáo, fàntuán, dòufu, dòujiāng, dòuhuā, gōng bǎo jī dīng děng děng. Xiǎngdào zhèxiē wǒ de kǒushuǐ dū yào liú xiàláile. Lìngwài, zhōngguó rén huì jīngcháng sòng wǒ měishí biǎodá yǒuhǎo, zhè ràng wǒ juédé tèbié wēnnuǎn. Gēn táiwān bǐ qǐlái, déguó de liàolǐ kěyǐ shuō hái zài “fāzhǎn zhōngguójiā” de shuǐpíng! Hái yǒu gè yíhàn shì, suīrán wǒmen déguó rén hē de kāfēi bǐ táiwān rén dàgài duō liǎng bèi, dànshì yībān déguó kāfēi tīng de kāfēi tài nán hēle! Táiwān lǎobǎn yībān dūhuì zǐxì kǎoliáng kāfēi dòu hé kāfēi jī de pǐnzhí, yánjiū chōng pào kāfēi de fāngshì. Wǒ zài fǎlánkèfú jīchǎng diǎn kāfēi, fúwù shēng bù xiǎoxīn bǎ kāfēi guòlǜ qì diū zàile lèsè tǒng, tā jūrán ná chūlái jìxù yòng zhège guòlǜ qì bāng wǒ pào kāfēi. Zài táiwān, rúguǒ lǎobǎn fāxiàn zhè zhǒng shìqíng dehuà, hěn kuài zhège fúwùyuán jiù huì bèi kāi chúle.

Yǐshàng liǎng piān wénzhāng shì déguó péngyǒu Niklas gěi “màn sù zhōngwén” de tóugǎo, xīwàng dàjiā xǐhuān tā de wénzhāng. Rúguǒ nǐ yěyǒu zài zhōng guó jūzhù shēnghuó de jīnglì, yě shífēn huānyíng liúyán yǔ wǒmen fēnxiǎng nǐ de gǎnshòu!

Loading...