SỞ KIỀU TRUYỆN

0
377

Sở Kiều Truyện

Princess Agents (2017)

Phim Sở Kiều Truyện lấy bối cảnh xảy ra vào thời Tây Ngụy. Nữ chính của tác phẩm là Sở Kiều. Từ một nữ nô bị coi thường, Sở Kiều đã vươn lên thành nữ tướng mạnh mẽ, góp phần xóa bỏ chính sách nô lệ tàn bạo.

Loading...

http://bilutv.com/phim/so-kieu-truyen-5137.html

Loading...