[1001 bức thư viết cho tương lai BẢN GỐC] 写给未来的1001封信 – DANH SÁCH CÁC BÀI

21
8520

Do quyển sách được thực hiện tại Trung Quốc 100% nên khi xuất bản tại Việt Nam có 1 số câu bị thay đổi do yếu tố chính trị và luật không được nói về cá nhân cụ thể tại Việt Nam, dẫn đến 1 số câu chưa khớp. Quyển sách này gốc là 999 Bức Thư Viết Cho Tương Lai nhưng về VN phải đổi tên để đỡ nhầm lẫn cũng như liên quan các yếu tố nhận diện, bản quyền, tác quyền nên có 1 số câu giới thiệu các bạn sẽ nghe thấy là 999 Bức Thư chứ không phải 1001. Chúng em đang nỗ lực để điều chỉnh các phần chưa hoàn thiện để gửi quý khách ạ. Link này là vĩnh cửu sẽ không bị xoá đi trong bất cứ trường hợp nào ạ.

AUDIO CỦA TỪNG PHẦN CẢ NHÀ XEM VÀ DOWNLOAD TẠI LINK TỪNG PHẦN NHÉ!

21 COMMENTS