Thú vị với các hình ảnh họ tên trong tiếng Trung ( p1 )

0
997

Mình kiếm được những bộ ảnh đại diện cho từng họ tên trong tiếng Trung của từng người khá là hay. Cùng xem tên của bạn trong tiếng Trung có hình ảnh như thế nào nhé!

 1. Trước tiên là Họ : Trần , Dương , Triệu và Hoàng
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  Họ : Trần , Dương , Triệu và Hoàng

 2. Lí, Vương , Trương , Lưu
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  2. Lí, Vương , Trương , Lưu

 3. Chu, Ngô, Từ , Tôn
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  3. Chu, Ngô, Từ , Tôn

 4. Hà, Quách , Mã , La
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  4. Hà, Quách , Mã , La

 5. Hồ, Châu , Cao , Lâm
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  5. Hồ, Châu , Cao , Lâm

 6. Hàn, Đường , Băng , Vu
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  6. Hàn, Đường , Băng , Vu

 7. Lương , Tống, Trịnh , Tạ
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  7. Lương , Tống, Trịnh , Tạ

 8. Lê, Thường, Võ ( Vũ ) , Kiều
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  8. Lê, Thường, Võ ( Vũ ) , Kiều

 9. Long, Vạn, Đoàn , Lôi
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  9. Long, Vạn, Đoàn , Lôi

 10. Hạ , Lại , Cung , Văn
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  10. Hạ , Lại , Cung , Văn

 11. Tiền, Thang , Doãn, Dịch
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  11. Tiền, Thang , Doãn, Dịch

 12. Cố, Hậu, Thiệu , Mạnh
  hình ảnh họ tên trong tiếng trung

  12. Cố, Hậu, Thiệu , Mạnh

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy các hình vẽ và họ tên miêu tả ý nghĩa có vẻ rất giống đúng không các bạn? Hãy dò xem tên mình ở đâu và đừng bỏ quên bộ ảnh ở phần 2 nha!