[Ngữ pháp tiếng Trung] Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p1)

  0
  496

  Cách sử dụng từ : 叫 (jiào) – Gọi là.

  Là động từ cơ bản trong giới thiệu tên. Mẫu câu thường là: “Người + 叫 (jiào) + Tên” hoặc “Người thứ nhất + 叫 (jiào) + Người thứ 2 + Tên”

  你叫什么名字
  nǐ jiào shénme míngzi?
  Tên của bạn là gì?

  我叫张杰你呢
  wǒ jiào Zhāng Jié。 nǐ ne?
  Tên của tôi là Trương Kiệt. Còn bạn?

  这个中文叫饮水机
  zhè ge Zhōngwén jiào:“ yǐnshuǐjī”。
  Cái này tiếng Trung gọi là “yǐnshuǐjī” 

  她叫他宝宝
  tā jiào tā:“ bǎobao”。
  Cô ấy gọi anh ấy là Bảo Bảo

  你叫他哥哥
  nǐ jiào tā gēge?
  Bạn gọi anh ấy là anh trai à?”