[HSK4] 1210 từ vựng HSK4 – Phần 10

0
636

901 危险 wēixiǎn nguy hiểm.
902 卫生间 wèishēngjiān phòng vệ sinh; nhà vệ sinh.
903 为 wèi (giới từ) vì, cho; để.
904 为了 wèile để; vì (biểu thị mục đích).
905 为什么 wèishénme vì sao; vì cái gì; tại sao.
906 位 wèi vị trí; chỗ; nơi; vị.
907 味道 wèidao vị; mùi vị; mùi.
908 喂(叹词) wèi (thán từ) này; a lô.
909 温度 wēndù nhiệt độ.
910 文化 wénhuà văn hoá.

Loading...

911 文章 wénzhāng bài văn; văn chương.
912 问 wèn hỏi.
913 问题 wèntí vấn đề.
914 我 wǒ tôi; tớ; tao; ta; mình.
915 我们 wǒmen chúng tôi; chúng ta.
916 污染 wūrǎn ô nhiễm; nhiễm bẩn.
917 无 wú không có; không; vô.
918 无聊 wúliáo vô vị; nhàm chán.
919 无论 wúlùn bất kể; bất luận.
920 五 wǔ số 5.

921 误会 wùhuì hiểu lầm.
922 西 xī phía tây; hướng tây.
923 西瓜 xīguā dưa hấu.
924 西红柿 xīhóngshì cà chua.
925 吸引 xīyǐn hấp dẫn; thu hút.
926 希望 xīwàng mong muốn; hy vọng.
927 习惯 xíguān thói quen; tập quán.
928 洗 xǐ rửa; giặt.
929 洗手间 xǐshǒujiān phòng vệ sinh.
930 洗澡 xǐzǎo tắm; tắm rửa.

931 喜欢 xǐhuan thích; yêu mến; ưa thích.
932 下 xià dưới; thấp.
933 下午 xiàwǔ buổi chiều.
934 下雨 xiàyǔ mưa.
935 夏 xià mùa hạ; mùa hè.
936 先 xiān trước tiên.
937 先生 xiānsheng ngài; thầy; tiên sinh.
938 咸 xián mặt.
939 现金 xiànjīn tiền mặt; số tiền hiện có.
940 现在 xiànzài hiện tại; hiện nay; bây giờ.

941 羡慕 xiànmù ước ao; thèm muốn; hâm mộ.
942 相反 xiāngfǎn trái lại; ngược lại; trái lại.
943 相同 xiāngtóng tương đồng; giống nhau; như nhau.
944 相信 xiāngxìn tin tưởng; tin.
945 香 xiāng thơm; ngon.
946 香蕉 xiāngjiāo chuối.
947 详细 xiángxì kỹ càng; tỉ mỉ.
948 响 xiǎng (v) vang lên; ảnh hưởng.
949 想 xiǎng muốn; nghĩ; nhớ.
950 向 xiàng hướng; hướng về.

951 像 xiàng giống.
952 橡皮 xiàngpí cục gôm; cục tẩy.
953 消息 xiāoxi tin tức; thông tin.
954 小 xiǎo nhỏ; bé.
955 小吃 xiǎochī đồ ăn vặt; quà vặt.
956 小伙子 xiǎohuǒzi chàng trai.
957 小姐 xiǎojiě tiểu thư; cô.
958 小时 xiǎoshí tiếng đồng hồ; giờ.
959 小说 xiǎoshuō tiểu thuyết.
960 小心 xiǎoxīn cẩn thận; chú ý.

Loading...

961 校长 xiàozhǎng hiệu trưởng.
962 笑 xiào cười.
963 笑话 xiàohua chuyện cười; truyện tiếu lâm.
964 效果 xiàoguǒ hiệu quả.
965 些 xiē một ít; một vài.
966 写 xiě viết.
967 谢谢 xièxie cảm ơn; tạ ơn; cám ơn.
968 心情 xīnqíng tâm tình.
969 辛苦 xīnkǔ vất vả; cực nhọc.
970 新 xīn mới.

971 新闻 xīnwén tin tức; tin thời sự.
972 新鲜 xīnxiān tươi sốt; tươi.
973 信封 xìnfēng phong thư; bì thư.
974 信息 xìnxī tin tức; thông tin.
975 信心 xìnxīn lòng tin; tin tưởng; tự tin.
976 信用卡 xìnyòngkǎ thẻ tín dụng.
977 兴奋 xīngfèn hưng phấn; phấn khởi; hăng hái.
978 星期 xīngqī tuần lễ.
979 行 xíng làm; đi; được.
980 行李箱 xínglixiāng rương hành lí.

981 醒 xǐng tỉnh; tỉnh dậy.
982 幸福 xìngfú hạnh phúc.
983 性别 xìngbié giới tính.
984 性格 xìnggé tính cách; tính nết.
985 姓 xìng họ.
986 熊猫 xióngmāo gấu trúc.
987 休息 xiūxi nghỉ ngơi; nghỉ.
988 修理 xiūlǐ sửa chữa.
989 需要 xūyào yêu cầu; cần; đòi hỏi.
990 许多 xǔduō rất nhiều; nhiều.

991 选择 xuǎnzé tuyển chọn.
992 学期 xuéqī học kỳ.
993 学生 xuéshēng học sinh.
994 学习 xuéxí học tập; học.
995 学校 xuéxiào trường học; nhà trường.
996 雪 xuě tuyết.
997 压力 yālì áp lực.
998 呀 yā a; ôi (thán từ).
999 牙膏 yágāo kem đánh răng.
1000 亚洲 yàzhōu châu Á.

XEM ĐẦY ĐỦ CÁC PHẦN 1210 TỪ HSK4 TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ!

Loading...