50 bộ thủ chữ hán thường dùng nhất

  0
  1368

  Bộ thủ chữa hán

  Bộ thủ chữa hán

  Tuy nhiên, thực ra, mỗi chữ Hán là sự kết hợp của các bộ thủ khác nhau. Trong chữ Hán có 214 bộ thủ, bộ thủ ít nét nhất là 1 nét (一), nhiều nét nhất là 17 nét (龠). Bằng cách ghi nhớ các bộ thủ, bạn sẽ dễ dàng hơn khi học thuộc các mặt chữ tiếng Hán và ý nghĩa của chúng.

  214 bo thu chu han

  214 bo thu chu han

  Tuy nhiên, 214 bộ thủ có lẽ là quá nhiều với những ai học tiếng Trung cơ bản, vậy tại sao ta không rút xuống chỉ còn 50 bộ thủ chữ Hán được sử dụng nhiều nhất. Theo thống kê của Đại học Yale (trong Dictionary of Spoken Chinese, 1966), các chữ Hán có tần số sử dụng cao nhất thường thường thuộc 50 bộ thủ sau đây:

  Bộ Phiên âm Số nét Tên Hán Việt Ý nghĩa
  人(亻) rén 2 nhân( nhân đứng) người
  刀(刂) dāo 2 đao con dao, cây đao
  力 lì 2 lực sức mạnh
  口 kǒu 3 khẩu cái miệng
  囗 wéi 3 vi vây quanh
  土 tǔ 3 thổ đất
  大 dà 3 đại to lớn
  女 nǚ 3 nữ nữ giới, con gái, đàn bà
  宀 mián 3 miên mái nhà, mái che
  山 shān 3 sơn núi non
  巾 jīn 3 cân cái khăn
  广 ān 3 nghiễm mái nhà

  彳 chì 3 xích bước chân trái
  心 (忄) xīn 4 (3) tâm( tâm đứng) quả tim, tâm trí, tấm lòng
  手 (扌) shǒu 4 (3) thủ (tài gảy) tay
  攴 (攵) pù 4 phộc đánh khẽ
  日 rì 4 nhật ngày, mặt trời
  木 mù 4 mộc gỗ, cây cối
  水 (氵) shǔi 4 (3) thuỷ (ba chấm thuỷ) nước
  火(灬) huǒ 4 hỏa (bốn chấm hoả) lửa
  牛( 牜) níu 4 ngưu trâu
  犬 (犭) quản 4 khuyển con chó
  玉 yù 5 ngọc đá quý, ngọc

  田 tián 5 điền ruộng
  疒 nǐ 5 nạch bệnh tật
  目 mù 5 mục mắt
  石 shí 5 thạch đá
  禾 hé 5 hòa lúa
  竹 zhú 6 trúc tre trúc
  米 mǐ 6 mễ gạo
  糸 (糹-纟) mì 6 mịch sợi tơ nhỏ
  肉 ròu 6 nhục thịt
  艸 (艹) cǎo 6 thảo cỏ
  虫 chóng 6 trùng sâu bọ

  衣 (衤) yī 6 (5) y áo
  言 (讠) yán 7 (2) ngôn nói
  貝 (贝) bèi 7 (4) bối vật báu
  足 zú 7 túc chân, đầy đủ
  車 (车) chē 7 (4) xa chiếc xe
  辵(辶 ) chuò 7 (3) quai xước chợt bước đi chợt dừng lại
  邑 (阝) yì 7 (2) ấp vùng đất, đất phong cho quan
  金 jīn 8 kim kim loại; vàng
  門 (门) mén 8 (3) môn cửa hai cánh
  阜 (阝) fù 8 (2) phụ đống đất, gò đất

  雨 yǔ 8 vũ mưa
  頁 (页) yè 9 (6) hiệt đầu; trang giấy
  食( 飠-饣) shí 9 (8 – 3) thực ăn
  馬( 马) mǎ 10 (3) mã con ngựa
  魚( 鱼) yú 11 (8) ngư con cá
  鳥 (鸟) niǎo 11 (5) điểu con chim