293 Họ người Việt Nam trong tiếng Trung? Họ của bạn là gì?

  0
  4823

  Bạn đã biết tên và họ của mình trong tiếng Trung là gì chưa ? Các bạn đã từng thử tra qua mạng bằng phiên âm nhưng rồi lại rối bời bởi bao nhiêu từ khác nhau mà có cùng âm đọc? Nếu chưa rõ thì hôm nay Tự Học tiếng Trung online cực dễ sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này .Tìm hiểu tên chữ Hán của mình để biết được ý nghĩa của nó như thế nào nhé! Cách học tiếng Trung như vậy sẽ giúp các bạn mở rộng được vốn từ vựng tiếng Trung, ngoài ra khi đi du học Trung Quốc hoặc khi giao tiếp với một người Trung Quốc nào đó mình mới biết được tên của họ khi dịch sang tiếng Việt là gì, ý nghĩa như thế nào đấy các bạn ạ

  1 AN    – 安 an
  2 ANH – 英 yīng 
  3 Á  – 亚 Yà
  4 ÁNH – 映 Yìng
  5 ẢNH  – 影 Yǐng  
  6 ÂN – 恩 Ēn 
  7 ẤN-  印 Yìn 
  8 ẨN  – 隐 Yǐn 
  9 BA – 波 Bō 
  10 BÁ – 伯 Bó

  11 BÁCH  – 百 Bǎi 
  12 BẠCH – 白 Bái
  13 BẢO  – 宝 Bǎo 
  14 BẮC – 北 Běi 
  15 BẰNG  – 冯 Féng 
  16 BÉ  – 閉 Bì 
  17 BÍCH  – 碧 Bì 
  18 BIÊN  – 边 Biān 
  19 BÌNH – 平 Píng 
  20 BÍNH  – 柄 Bǐng 

  21 BỐI  – 贝 Bèi 
  22 BÙI – 裴 Péi
  23 CAO  – 高 Gāo 
  24 CẢNH – 景 Jǐng 
  25 CHÁNH – 正 Zhèng 
  26 CHẤN  – 震 Zhèn
  27 CHÂU  – 朱 Zhū 
  28 CHI – 芝 Zhī 
  29 CHÍ   – 志 Zhì 
  30 CHIẾN – 战 Zhàn
   
  31 CHIỂU – 沼 Zhǎo
  32 CHINH – 征 Zhēng 
  33 CHÍNH – 正 Zhèng 
  34 CHỈNH – 整 Zhěng
  35 CHUẨN  – 准 Zhǔn 
  36 CHUNG – 终 Zhōng 
  37 CHÚNG  – 众 Zhòng 
  38 CÔNG – 公 Gōng 
  39 CUNG – 工 Gōng 
  40 CƯỜNG  – 强 Qiáng 

  41 CỬU – 九 Jiǔ 
  42 DANH – 名 Míng
  43 DẠ – 夜 Yè
  44 DIỄM  – 艳 Yàn
  45 DIỆP – 叶 Yè 
  46 DIỆU  – 妙  Miào 
  47 DOANH  – 嬴 Yíng 
  48 DOÃN – 尹 Yǐn
  49 DỤC – 育 Yù 
  50 DUNG  – 蓉 Róng 

  51 DŨNG – 勇 Yǒng 
  52 DUY – 维 Wéi 
  53 DUYÊN  – 缘 Yuán 
  54 DỰ  – 吁 Xū 
  55 DƯƠNG  – 羊 Yáng 
  56 DƯƠNG   – 杨 Yáng
  57 DƯỠNG  – 养 Yǎng
  58 ĐẠI  – 大 Dà 
  59 ĐÀO  – 桃 Táo 
  60 ĐAN – 丹 Dān 

  61 ĐAM  – 担 Dān
  62 ĐÀM  – 谈 Tán 
  63 ĐẢM  – 担 Dān 
  64 ĐẠM  – 淡 Dàn 
  65 ĐẠT – 达 
  66 ĐẮC – 得 De 
  67 ĐĂNG – 登 Dēng 
  68 ĐĂNG – 灯 Dēng 
  69 ĐẶNG – 邓 Dèng 
  70 ĐÍCH – 嫡 Dí 

  71 ĐỊCH  – 狄 Dí 
  72 ĐINH – 丁 Dīng
  73 ĐÌNH  – 庭 Tíng
  74 ĐỊNH  – 定 Dìng 
  75 ĐIỀM  – 恬 Tián
  76 ĐIỂM  – 点 Diǎn
  77 ĐIỀN – 田 Tián 
  78 ĐIỆN  – 电 Diàn 
  79 ĐIỆP  – 蝶 Dié 
  80 ĐOAN – 端 Duān

  81 ĐÔ  – 都 Dōu 
  82 ĐỖ  – 杜 Dù
  83 ĐÔN  – 惇 Dūn
  84 ĐỒNG – 仝 Tóng 
  85 ĐỨC – – 德 Dé 
  86 GẤM – 錦 Jǐn 
  87 GIA  – 嘉 Jiā 
  88 GIANG – 江 Jiāng 
  89 GIAO  – 交 Jiāo 
  90 GIÁP – 甲 Jiǎ 

  91 QUAN  – 关 Guān
  92 HÀ – 何 Hé 
  93 HẠ – 夏 Xià 
  94 HẢI  – 海 Hǎi 
  95 HÀN – 韩 Hán 
  96 HẠNH – 行 Xíng
  97 HÀO  – 豪 Háo 
  98 HẢO  – 好 Hǎo 
  99 HẠO  – 昊 Hào
  100 HẰNG  – 姮 

  101 HÂN – 欣 Xīn 
  102 HẬU  – 后 hòu 
  103 HIÊN  – 萱 Xuān 
  104 HIỀN  – 贤 Xián 
  105 HIỆN – 现 Xiàn 
  106 HIỂN – 显 Xiǎn 
  107 HIỆP  – 侠 Xiá 
  108 HIẾU – 孝 Xiào 
  109 HINH – 馨 Xīn
  110 HOA  – 花 Huā

  111 HÒA – 和
  112 HÓA  – 化 
  113 HỎA  – 火 Huǒ 
  114  HỌC  – 学 Xué 
  115 HOẠCH   – 获 Huò
  116 HOÀI  – 怀 Huái 
  117 HOAN  – 欢 Huan
  118 HOÁN  – 奂 Huàn
  119 HOẠN  – 宦 Huàn
  120 HOÀN  – 环 Huán 

  121 HOÀNG – 黄 Huáng
  122 HỒ  – 胡 Hú 
  123 HỒNG  – 红 Hóng 
  124 HỢP – 合 Hé 
  125 HỢI – 亥 Hài 
  126 HUÂN  – 勋 Xūn 
  127 HUẤN  – 训 Xun 
  128 HÙNG  – 雄 Xióng
  129 HUY  – 辉 Huī 
  130 HUYỀN  – 玄 Xuán

  131 HUỲNH – 黄 Huáng
  132 HUYNH  – 兄 Xiōng 
  133 HỨA – 許 (许) Xǔ
  134 HƯNG  – 兴 Xìng 
  135 HƯƠNG  – 香 Xiāng 
  136 HỮU  – 友 You 
  137 KIM  – 金 Jīn
  138 KIỀU  – 翘 Qiào 
  139 KIỆT – 杰 Jié 
  140 KHA  – 轲 Kē

  141 KHANG  – 康 Kāng 
  142 KHẢI   – 啓 (启) Qǐ
  143 KHẢI  – 凯 Kǎi 
  144 KHÁNH  – 庆 Qìng 
  145 KHOA – 科 Kē 
  146 KHÔI  – 魁 Kuì 
  147 KHUẤT  – 屈 Qū 
  148 KHUÊ  – 圭 Guī 
  149 KỲ  – 淇 Qí
  150 LÃ  – 吕 Lǚ 

  151 LẠI  – 赖 Lài 
  152  – 兰 Lán
  153 LÀNH  – 令 Lìng 
  154 LÃNH  – 领 Lǐng
  155 LÂM – 林 Lín 
  156 LEN  – 縺 Lián 
  157 LÊ – 黎 Lí 
  158 LỄ – 礼 Lǐ
  159 LI – 犛 Máo
  160 LINH – 泠 Líng

  161 LIÊN  – 莲 Lián
  162 LONG – 龙 Lóng
  163 LUÂN – 伦 Lún 
  164 LỤC  – 陸 Lù 
  165 LƯƠNG – 良 Liáng
  166 LY – 璃 Lí 
  167 LÝ  – 李 Li 
  168 MÃ  – 马 Mǎ 
  169 MAI  – 梅 Méi 
  170 MẠNH – 孟 Mèng 

  171 MỊCH – 幂 Mi
  172 MINH – 明 Míng 
  173 MỔ  – 剖 Pōu
  174 MY – 嵋 Méi 
  175 MỸ – MĨ – 美 Měi 
  176 NAM – 南 Nán 
  177 NHẬT  – 日 Rì 
  178 NHÂN  – 人  Rén 
  179 NHI – 儿 Er 
  180 NHIÊN  – 然 Rán 

  181 NHƯ – 如 Rú 
  182 NINH  – 娥 É
  183 NGÂN – 银 Yín
  184 NGỌC  – 玉 Yù
  185 NGÔ – 吴 Wú 
  186 NGỘ  – 悟 Wù 
  187 NGUYÊN  – 原 Yuán 
  188 NGUYỄN  – 阮 Ruǎn 
  189 NỮ – 女 Nǚ 
  190 PHAN – 藩 Fān

  191 PHẠM – 范 Fàn 
  192 PHI  -菲 Fēi
  193  PHÍ  – 费 Fèi 
  194 PHONG – 峰 Fēng
  195 PHONG – 风 Fēng
  196 PHÚ  – 富 Fù 
  197 PHÙ – 扶 Fú 
  198 PHƯƠNG – 芳 Fāng 
  199 PHÙNG  – 冯 Féng 
  200 PHỤNG – 凤 Fèng

  201 PHƯỢNG – 凤 Fèng 
  202 QUANG  – 光 Guāng
  203 QUÁCH – 郭 Guō 
  204 QUÂN  – 军 Jūn 
  205 QUỐC  – 国 Guó
  206 QUYÊN – 娟 Juān 
  207 QUỲNH  – 琼 Qióng
  208 SANG 瀧 shuāng
  209 SÂM  – 森 Sēn
  210 SẨM  – 審 Shěn 

  211 SONG  – 双 Shuāng
  212 SƠN – 山 Shān
  213 TẠ – 谢 Xiè
  214 TÀI – 才 Cái 
  215 TÀO  – 曹  Cáo
  216 TÂN  – 新 Xīn 
  217 TẤN  – 晋 Jìn
  218 TĂNG 曾 Céng
  219 THÁI  – 泰 Zhōu 
  220 THANH – 青 Qīng 

  221 THÀNH  – 城 Chéng 
  222 THÀNH – 成 Chéng 
  223 THÀNH  – 诚 Chéng 
  224 THẠNH  – 盛 Shèng
  225 THAO  – 洮 Táo
  226 THẢO – 草 Cǎo 
  227 THẮNG  – 胜 Shèng 
  228 THẾ – 世 Shì 
  229 THI – 诗 Shī 
  230 THỊ  – 氏 Shì 

  231 THIÊM  – 添 Tiān 
  232 THỊNH  – 盛 Shèng 
  233 THIÊN  – 天 Tiān 
  234 THIỆN – 善 Shàn 
  235 THIỆU   – 绍 Shào 
  236 THOA  – 釵 Chāi
  237 THOẠI  – 话 Huà 
  238 THỔ  – 土 Tǔ 
  239 THUẬN  – 顺 Shùn 
  240 THỦY – 水 Shuǐ 

  241 THÚY – 翠 Cuì
  242 THÙY  – 垂 Chuí 
  243 THÙY – 署 Shǔ 
  244 THỤY  – 瑞 Ruì
  245 THU  – 秋 Qiū 
  246 THƯ  – 书 Shū 
  247 THƯƠNG  – 鸧 
  248 THƯƠNG  – 怆 Chuàng 
  249 TIÊN  – 仙 Xian 
  250 TIẾN – 进 Jìn 

  251 TÍN – 信 Xìn 
  252 TỊNH – 净 Jìng 
  253 TOÀN – 全 Quán 
  254 TÔ – 苏 Sū 
  255 TÚ  – 宿 Sù 
  256 TÙNG  – 松 Sōng 
  257 TUÂN  – 荀 Xún 
  258 TUẤN  – 俊 Jùn 
  259 TUYẾT  – 雪 Xuě 
  260 TƯỜNG  – 祥 Xiáng 

  261 TƯ – 胥 Xū
  262 TRANG  – 妝 Zhuāng 
  263 TRÂM  – 簪 Zān 
  264 TRẦM  – 沉 Chén 
  265 TRẦN  – 陈 Chén
  266 TRÍ – 智 Zhì
  267 TRINH  – 貞 贞 Zhēn
  268 TRỊNH – 郑 Zhèng
  269 TRIỂN  – 展 Zhǎn 
  270 TRUNG  – 忠 Zhōng
   
  271 TRƯƠNG  – 张 Zhāng 
  272 TUYỀN  – 璿 Xuán
  273 UYÊN  – 鸳  Yuān 
  274 UYỂN  – 苑 Yuàn 
  275 VĂN – 文 Wén 
  276 VÂN – 芸 Yún 
  277 VẤN – 问 Wèn 
  278 VĨ  – 伟 Wěi
  279 VINH  – 荣 Róng 
  280 VĨNH  – 永 Yǒng 

  281 VIẾT – 曰 Yuē
  282 VIỆT – 越 Yuè
  283  VÕ – 武 Wǔ
  284 VŨ – 武 Wǔ 
  285 VŨ  – 羽 Wǔ 
  286 VƯƠNG  – 王 Wáng 
  287 VƯỢNG – 旺 Wàng 
  288 VI – 韦 Wéi 
  289 VY – 韦 Wéi 
  290 Ý  – 意 Yì 
  291 YẾN  – 燕 Yàn 
  292 XÂM – 浸 Jìn 
  293 XUÂN  – 春 Chūn