#098 – [999 bức thư viết cho bản thân] 写给自己的999封信 – Bức thư số 098

0
792

#098 – [999 bức thư viết cho bản thân] 写给自己的999封信 – Bức thư số 098

写给自己的第998封信
如果黑暗和光明让你去选择、 你最好选择相信光明、 因为光明会让你看见希望、 而黑暗里永远只有绝望。 即便你从未看见过光明、 你也要选择相信、 在信仰里活着不会让你的生活处处只是一潭死水

寫給自己的第998封信
如果黑暗和光明讓你去選擇、 你最好選擇相信光明、 因為光明會讓你看見希望、 而黑暗里永遠只有絕望。即便你從未看見過光明、 你也要選擇相信、 在信仰里活著不會讓你的生活處處只是一潭死水

Rúguǒ hēi’àn hé guāngmíng ràng nǐ qù xuǎnzé, nǐ zuì hǎo xuǎnzé xiāngxìn guāngmíng, yīnwèi guāngmíng huì ràng nǐ kànjiàn xīwàng, ér hēi’àn lǐ yǒngyuǎn zhǐyǒu juéwàng. Jíbiàn nǐ cóng wèi kànjiànguò guāngmíng, nǐ yě yào xuǎnzé xiāngxìn, zài xìnyǎng li huózhe bù huì ràng nǐ de shēnghuó chùchù zhǐshì yītánsǐshuǐ

Bài dịch của bạn Thảo Nguyễn

Nếu để bạn lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng, bạn nên lựa ánh sáng, bởi ánh sáng sẽ khiến bạn thấy được sự hy vọng, mà trong bóng tối thì mãi mãi chỉ có sự tuyệt vọng. Cho dù bạn chưa từng thấy qua ánh sáng, nhưng bạn cũng nên lựa chọn và tin tưởng vào nó, bởi vậy mà trong cuộc sống của bạn nên có mục đích, hy vọng, và nhất là phải có niềm tin, thì cuộc sống của bạn mới trở nên ý nghĩa hơn .

Bài dịch của bạn Phúc Lê

Nếu để lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng, tốt nhất bạn nên lựa chọn tin tưởng vào ánh sáng, bởi vì ánh sáng sẽ dẫn đường cho bạn thấy được hi vọng, còn cứ mãi ở trong bóng tối thì chỉ nhận lại được là niềm thất vọng. Ngay cả khi bạn chưa từng thấy qua ánh sáng , bạn cũng phải lựa chọn tin tưởng vào ánh sáng , có niềm tin vào cuộc sống thì sẽ không khiến cho cuộc sống xung quanh bạn chỉ là một cục diện đáng buồn.

Bài dịch của bạn Huyền Đặng

Nếu giữa bóng tối và ánh sáng để b lựa chọn,tốt nhất để b chọn và tin tưởng la ánh sáng, vì ánh sáng sẽ cho b nhìn thấy hy vọng, còn bóng tối mãi là tuyet vọng, thậm chí nếu b chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, b vẫn nên lựa chọn ánh sáng,

Bài dịch của bạn Nhu K Duong

Nếu như bạn phải lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng, thì tốt nhất bạn nên chọn lựa tin tưởng ánh sáng, bởi vì ánh sáng cho bạn thấy được hy vọng, trong khi đó bóng tối vĩnh viễn chỉ là tuyệt vọng. Cho dù bạn chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, thì bạn cũng phải tin vào ánh sáng, có niềm tin thì cuộc sống của bạn sẽ không mãi là một cục diện đáng buồn.

Bài dịch của bạn Qiu Qiu

Nếu phải lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối, hãy chọn tin tưởng vào ánh sáng, bởi ánh sáng sẽ cho bạn thấy hi vọng, còn ở trong bóng tối mãi mãi chỉ là tuyệt vọng. Cho dù bạn chưa từng nhìn thấy ánh sáng, bạn vẫn nên lựa chọn tin tưởng, sống trong đức tin của mình thì cuộc sống của bạn mới không dậm chân tại chỗ.

Bài dịch của bạn N/A

N/A

Xem danh sách đầy đủ 999 bức thư viết cho bản thân TẠI ĐÂY cả nhà nhé!