[Học tiếng Trung theo chủ đề] 22 điều CON GÁI rất ghét ở CON TRAI

  0
  928

  [Học tiếng Trung theo chủ đề] 22 điều CON GÁI rất ghét ở CON TRAI
  1. 花心 Huāxīn: Đa tình
  2. 小气 xiǎoqì: Keo kiệt
  3. 撒谎 sāhuǎng: Nói dối
  4. 说大话 shuō dàhuà: Nói khoác
  5. 婆婆妈妈 pópomāmā: lề mề, nhu nhược
  6. 娘娘腔 Niángniang qiāng: Tính đàn bà/ ẻo lả
  7. 酗酒赌博 xùjiǔ dǔbó: Rượu chè cờ bạc
  8. 过于自大 guòyú zì dà: Quá mức  kiêu ngạo
  9. 爱炫耀 ài xuànyào : Thích khoe khoang
  10. 没有责任感 méiyǒu zérèngǎn: Không có trách nhiệm
  11. 脾气火爆 píqì huǒbào: Tính nóng nảy
  12. 满口空话 mǎnkǒu kōnghuà: Toàn nói suông
  13. 忧郁寡欢 yōuyù guǎhuān: Sầu muộn bi quan
  14. 冷漠自私 lěngmò zìsī: Lạnh nhạt tự tư
  15. 幼稚 yòuzhì: Ấu trĩ
  16. 心理阴暗,假仁假义 xīnlǐ yīn’àn, jiǎrénjiǎyì: Tâm đen tối, giả nhân giả nghĩa
  17. 自以为是 zìyǐwéishì: Tự cho mình là đúng
  18. 打女人 dǎ nǚrén: Đánh con gái
  19. 性格懦弱,胆小 xìnggé nuòruò, dǎn xiǎo: Tính cách yếu đuối, nhát gan
  20. 小心眼 xiǎoxīnyǎn: Lòng dạ hẹp hòi
  21. 伪装 wèizhuāng: Giả tạo
  22. 看不起女人 kànbùqǐ nǚrén: Coi thường phụ nữ