020 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 020

0
8594

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 020

第20封信
亲爱的自己:
爱情本来并不复杂,来来去去不过三个字,不是“我爱你”、“我恨你”,便是“算了吧”、“你好吗”、“对不起”。

Dì 20 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Àiqíng běnlái bìng bù fùzá, lái lái qù qù bùguò sān gè zì, bùshì “wǒ ài nǐ”,“wǒ hèn nǐ”, biàn shì “suànle ba”,“nǐ hǎo ma”,“duìbùqǐ”.

Bài dịch của bạn @Học viết thư pháp mỗi ngày

Tình yêu vốn dĩ không hề phức tạp , đến đến đi đi không qua ba chữ, không phải ” ta yêu mi ” ” ta hận mi ” , thỳ là ” thôi chấm dứt đi ” ” mi khoẻ không “, ” xin lỗi “.

Bài dịch của bạn @Mai Thuy Hang

Tình yêu vốn dĩ không hề phức tạp, đến đến đi đi, chẳng qua chỉ là 3 chữ, không phải “em(anh) yêu anh(em)”,”em(anh) hận anh(em)” thì là “bỏ qua đi”, ” em(anh) khỏe không?,”, “xin lỗi”

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 020