018 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 018

  0
  8367

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 018

  第18封信
  亲爱的自己:
  在追求和渴望的过程中,既有快乐,又有沮丧和失望。只有经过了沮丧和失望,我们才能学会珍惜。你曾经不被人所爱,你才会珍惜将来那个爱你的人。

  Dì 18 fēng xìn

  Qīn’ài de zìjǐ:

  Zài zhuīqiú hé kěwàng de guòchéng zhōng, jì yǒu kuàilè, yòu yǒu jǔsàng hé shīwàng. Zhǐyǒu jīngguòle jǔsàng hé shīwàng, wǒmen cáinéng xuéhuì zhēnxī. Nǐ céngjīng bù bèi rén suǒ ài, nǐ cái huì zhēnxī jiānglái nàgè ài nǐ de rén.

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - Bức thư số 018