017 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 017

  0
  9090

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 017

  第17封信
  亲爱的自己:
  如果你还单身,请不要叹息,你只是还在等他来的路上,你的他就会来的,要对自己有信心,满怀幸福地等待。不要自卑,要相信自己,在他来之前,学会让自己很美丽。你千万不要觉得身边的人都结伴了,自己随便找一个人算了,那真的是对自己的不负责任。

  Dì 17 fēng xìn

  Qīn’ài de zìjǐ:

  Rúguǒ nǐ hái dānshēn, qǐng bùyào tànxí, nǐ zhǐshì hái zài děng tā lái de lùshàng, nǐ de tā jiù huì lái de, yào duì zìjǐ yǒu xìnxīn, mǎnhuái xìngfú dì děngdài. Bùyào zìbēi, yào xiāngxìn zìjǐ, zài tā lái zhīqián, xuéhuì ràng zìjǐ hěn měilì. Nǐ qiān wàn bùyào juéde shēnbiān de rén dōu jiébànle, zìjǐ suíbiàn zhǎo yīgè rén suànle, nà zhēn de shì duì zìjǐ de bù fù zérèn.

  Bài dịch của bạn @Nguyen Dieu Linh

  Nếu như bạn vẫn còn độc thân, xin đừng than vãn, bạn chỉ là vẫn đang trên con đường đợi người ấy đến, người ấy của bạn rồi sẽ đến thôi. Đối với bản thân nên có lòng tin, để chờ đợi tràn ngập hạnh phúc. Đừng tự ti mà nên tin bản thân, trước sau gì anh ấy đến, hãy học cách làm bản thân xinh đẹp hơn. Tuyệt đối bạn không nên cảm thấy mọi người bên cạnh đều bên nhau rồi. Bản thân có thể tự tìm kiếm lấy một người, điều đó thực sự không hề thiếu trách nhiệm với bản thân.

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 017