016 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 016

0
8361

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 016

第16封信
亲爱的自己:
为什么要那么痛苦地忘记一个人,时间自然会使你忘记。如果时间不可以让你忘记不应该记住的人,我们失去的岁月又有什么意义?

Dì 16 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Wèishéme yào nàme tòngkǔ de wàngjì yīgè rén, shíjiān zìrán huì shǐ nǐ wàngjì. Rúguǒ shíjiān bù kěyǐ ràng nǐ wàngjì bù yìng gāi jì zhù de rén, wǒmen shīqù de suìyuè yòu yǒu shé me yìyì?

Bài dịch của bạn @Yù Fèng Ngọc Phượng

Tại sao phải đau khổ như thế để cố quên đi 1 người, thời gian tự nhiên sẽ khiến bạn quên đi. Nếu như thời gian không thể làm bạn quên đi người không nên nhớ. Chúng ta để mất năm tháng còn có ý nghĩa gì?

Bài dịch của bạn @Diệu Linh

Tại sao phải đau khổ khi cố quên đi một người, thời gian tự nhiên chúng ta rồi sẽ quên đi. Nếu thời gian không thể làm bạn quên đi người mà mình nhớ, chúng ta đánh mất đi năm tháng ấy có ý nghĩa gì chứ???

Bài dịch của bạn @Phương Phí

Tại sao phải đau khổ như vậy để cố quên đi một người, thời gian tự nhiên sẽ làm cho bạn quên đi. Nếu thời gian không thể khiến bạn quên đi người không nên nhớ, chúng ta mất đi năm tháng ấy có ý nghĩa gì?

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 016