015 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 015

0
8674

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 015

第15封信
亲爱的自己:
原来,寂寞时是用自己的手指数脚趾;原来,思念时是连呼吸也会心痛的;原来,一个人就是一辈子。

Dì 15 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Yuánlái, jìmò shí shì yòng zìjǐ de shǒu zhǐshù jiǎozhǐ; yuánlái, sīniàn shí shì lián hūxī yě huì xīntòng de; yuánlái, yīgè rén jiùshì yībèizi.

Bài dịch của bạn @Châu Nguyễn Minh

Thì ra lúc cô đơn là dùng ngón tay của mình đếm ngón chân; thì ra lúc hoài niệm là đến cả hít thở cũng sẽ đau lòng; thì ra một người lại là cả cuộc đời

Bài dịch của bạn @Phương Phí

Hoá ra, cô đơn là khi dùng tay của mình để đếm ngón chân; hoá ra, nhớ nhung là khi ngay cả hít thở cũng sẽ đau khổ; hoá ra, một người là cả một đời.

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 015