014 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 014

0
8497

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 014

第14封信
亲爱的自己:
原来,寂寞时是用自己的手指数脚趾;原来,思念时是连呼吸也会心痛的;原来,一个人就是一辈子。

Dì 14 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Yuánlái, jìmò shí shì yòng zìjǐ de shǒu zhǐshù jiǎozhǐ; yuánlái, sīniàn shí shì lián hūxī yě huì xīntòng de; yuánlái, yīgè rén jiùshì yībèizi.

Bài dịch của bạn @Haru Haru

Tôi à!Thì ra lúc cô đơn là dùng ngón tay để đếm ngón chân của mình ;Thì ra lúc nhớ nhung đến việc hít thở cũng sẽ thấy lòng quặn đau;Và thì ra một người lại chính là cả một đời!

Bài dịch của bạn @Yù Fèng Ngọc Phượng

Tôi thân yêu, Hóa ra, khi cô đơn là dùng ngón tay của mình để điếm ngón chân, hóa ra, khi hoài niệm là ngay cả hít thở cũng sẽ thấy đau lòng, hóa ra, 1 con người là một cuộc đời.

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 014