013 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 013

0
8707

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 013

第13封信
亲爱的自己:
在爱情没开始以前,你永远想象不出会那样地爱一个人;在爱情没结束以前,你永远想象不出那样的爱也会消失;在爱情被忘却以前,你永远想象不出那样刻骨铭心的爱也会只留淡淡痕迹;在爱情重新开始以前,你永远想象不出还能再一次找到那样的爱情。

Dì 13 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Zài àiqíng méi kāishǐ yǐqián, nǐ yǒngyuǎn xiǎngxiàng bù chū huì nàyàng de ài yīgè rén; zài àiqíng méi jiéshù yǐqián, nǐ yǒngyuǎn xiǎngxiàng bù chū nàyàng de ài yě huì xiāoshī; zài àiqíng bèi wàngquè yǐqián, nǐ yǒngyuǎn xiǎngxiàng bù chū nàyàng kègǔmíngxīn de ài yě huì zhǐ liú dàndàn hénjī; zài àiqíng chóngxīn kāishǐ yǐqián, nǐ yǒngyuǎn xiǎngxiàng bù chū hái néng zài yīcì zhǎodào nàyàng de àiqíng.

Bài dịch của bạn @Haru Haru

Tôi à!Trước khi tình yêu chưa bắt đầu,mày không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người đến như vậy;Khi tình yêu chưa kết thúc,mày sẽ chẳng thể ngờ tình yêu đó có thể tan biến;Trước khi tình yêu đó bị lãng quên mày sẽ không thể tin được rằng thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy chỉ có thể để lại những kí ức mờ nhạt;Và trước khi một tình yêu mới xuất hiện,mày cũng không thể tưởng tượng được rằng bản thân có thể thêm lần nữa tìm được một tình yêu giống như vậy!

Bài dịch của bạn @Yù Fèng Ngọc Phượng

Ngày trước đang lúc tình yêu chưa bắt đầu, bạn mãi mãi không tưởng tượng được sẽ yêu 1 người như thế đó, ngày trước ở lúc tình yêu chưa kết thúc, bạn mãi mãi không tưởng tượng được tình yêu như thế sẽ dần tiêu tan, ngày trước đang lúc tình yêu bị lãng quên, bạn mãi mãi không tưởng tượng được tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy cũng sẽ chỉ lưu giữ dấu vết nhạt nhòa, ngày trước đang lúc tình yêu bắt đầu lần nữa, bạn mãi mãi không tưởng tượng được còn có thể thêm một lần tìm được tình yêu như vậy.

Bài dịch của bạn @Phương Phí

Trước đây khi tình yêu chưa bắt đầu, bạn mãi mãi không thể tưởng tượng ra sẽ yêu một người như thế; trước đây khi tình yêu chưa kết thúc, bạn mãi mãi không thể tưởng tượng ra tình yêu sẽ biến mất như thế; trước đây khi tình yêu bị lãng quên, bạn mãi mãi không thể tưởng tượng ra tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế cũng sẽ chỉ để lại dấu vết nhạt nhoà; trước đây khi tình yêu chưa bắt đầu một lần nữa, bạn mãi mãi không thể tưởng tượng ra còn có thể một lần nữa tìm thấy tình yêu như thế.

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Bài dịch của bạn @N/A

N/A

Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ