012 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 012

  0
  8460

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 012

  第12封信
  亲爱的自己:
  你爱他吗?爱就告诉他,何必把思念之苦藏在心底深处。怕样子、地位、身份不相配?别怕,爱一个人是美好的。

  Dì 12 fēng xìn

  Qīn’ài de zìjǐ:

  Nǐ ài tā ma? Ài jiù gàosu tā, hébì bǎ sīniàn zhī kǔ cáng zài xīndǐ shēn chù. Pà yàngzi, dìwèi, shēnfèn bù xiāngpèi? Bié pà, ài yīgè rén shì měihǎo de.

  Bài dịch của bạn @Haru Haru

  Tôi à!Mày có yêu anh ấy không?Yêu thì nói đi chứ,việc gì phải giấu giếm những nỗi niềm ấy ở trong lòng.Hay mày sợ ngoại hình,địa vị,thân phận của mày không xứng đáng? Đừng có sợ,yêu một người là điều tốt mà!

  Bài dịch của bạn @Ngựa Hoang

  Bạn yêu người ấy ko? Yêu thì nói với họ. Hà tất phải chịu khổ dấu kín tâm tư sâu thẳm trong tim. Sợ ngoại hình, địa vị,thân phận không xứng?đừng sợ, yêu một người là điều tuyệt đẹp.

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Bài dịch của bạn @N/A

  N/A

  Xem DANH SÁCH 999 BỨC THƯ TẠI ĐÂY CẢ NHÀ NHÉ

  [999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 012