007 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 007

0
6834

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 007

第7封信
亲爱的自己:
无法厮守终生的爱情,不过是人在长途旅程中来去匆匆的转机站,无论停留多久,始终要离去坐另一班机。

Dì 7 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Wúfǎ sī shǒu zhōngshēng de àiqíng, bùguò shì rén zài chángtú lǚchéng zhōng lái qù cōngcōng de zhuǎnjī zhàn, wúlùn tíngliú duōjiǔ, shǐzhōng yào lí qù zuò lìng yī bānjī.

Bài dịch của bạn @BỒ CÔNG ANH

Không thể giữ được một tình yêu trọn đời, chẳng qua đó chỉ là trạm trung chuyển trong hành trình dài đến rồi đi vội vã của mỗi người. Bất luận dừng lại bao lâu, trước sau gì cũng phải rời khỏi để đến với một hành trình khác.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @Kaze Kazu

Bạn không thể bảo vệ tình yêu cả đời, cũng như sự vội vàng đến và đi ở nhà ga trong cuộc hành trình dài của 1 người, cho dù bạn ngồi lại bao lâu thì cũng sẽ bắt một chuyến tàu rời đi.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @CHU NGUYỆT NGA

Không thể yêu nhau bên nhau trọn đời, nhưng người cùng ta trên chặng đường dài hay trên trạm trung chuyển vội vàng, bất kể lưu lại bao lâu, đều sẽ rời đi trong chuyến đi kế tiếp.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @YU YUN

Chẳng thể nào bên nhau trọn đời. Chẳng qua chỉ là chúng ta trong cuộc hành trình dài vội vã đến và đi qua trạm trung chuyển, bất kể dừng lại bao lâu thì cuối cùng vẫn phải rời đi để đến trạm kế tiếp

BÀI DỊCH CỦA BẠN @PHƯƠNG PHÍ

Không thể ở bên nhau trong suốt cuộc đời, nhưng là người đi cùng ta trong chuyến hành trình dài rồi vội vã ra đi ở trạm trung chuyển, dù ở lại bao lâu, luôn luôn phải đi trên một chuyến bay khác.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @ĐỨC ANH

Để giữ giữ tình yêu cả một đời người là không thể, chẳng qua ta chỉ đang ở một điểm dừng đến và đi vội vã trong một hành trình dài, cho dù có dừng lại bao lâu đi nữa, trước sau cũng phải rời đi theo lộ trình đã định.

Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 007