006 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 006

0
8374

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 006

Loading...

Xem thêm hoặc Mua sách TẠI ĐÂY ạ!

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 006

第6封信
亲爱的自己:
千万不可以为了爱情放弃事业。很简单,选择爱情,一旦爱情没有了,你就什么都没有了;选择事业,即使爱情没有了,可是你还有本事赚钱养活自己,还有属于自己的生活。

Dì 6 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Loading...

Qiān wàn bù kěyǐ wéi le àiqíng fàngqì shìyè. Hěn jiǎndān, xuǎnzé àiqíng, yīdàn àiqíng méiyǒule, nǐ jiù shénme dōu méiyǒule; xuǎnzé shìyè, jíshǐ àiqíng méiyǒule, kěshì nǐ hái yǒu běnshì zhuànqián yǎnghuo zìjǐ, hái yǒu shǔyú zìjǐ de shēnghuó.

Bài dịch của bạn @Kite Luong

Nhất định không thể vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp.Đơn giản thôi, nếu lựa chọn tình yêu ,một khi tình yêu không còn nữa, bạn cũng sẽ chẳng còn cái gì , nếu lựa chọn sự nghiệp , cho dù là tình yêu không còn đi chăng nữa , bạn vẫn cò khả năng kiếm tiền để nuôi bản thân , còn có cuộc sống thuộc về chính mình.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @CHU NGUYỆT NGA

Đừng bao gìơ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghịêp, Đơn giản vì khi tình yêu không còn nữa bạn cũng chẳng còn gì. Lựa chọn sự nghiệp, ngay cả khi tình yêu không còn nữa, nhưng bạn vẫn có công việc tự nuôi sống bản thân, còn có cuộc sống riêng của chính mình.

Loading...

BÀI DỊCH CỦA BẠN @PHƯƠNG PHÍ

Không bao giờ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Rất đơn giản, lựa chọn tình yêu, một khi tình yêu không còn nữa, thì cái gì bạn cũng đều không có; lựa chọn sự nghiệp, ngay cả khi không có tình yêu, nhưng bạn vẫn còn có thể nuôi sống bản thân, vẫn còn cuộc sống thuộc về chính mình.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @CHU LỆ DIỆP

Tuyệt đối không được vì tình yêu mà buông bỏ sự nghiệp. Đơn giản là vì, nếu lựa chọn tình cảm, một khi nó đã mất đi rồi thì coi như bạn cũng mất đi tất cả. Nhưng nếu bạn chọn sự nghiệp thì cho dù tình cảm có không còn, bạn vẫn phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân, vẫn còn có cuộc sống của riêng mình.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @LỆ VŨ

Nhất định không thể vì tình yêu mà buông bỏ sự nghiệp. Rất đơn giản, chọn tình cảm , một khi tình cảm không còn nữa, cái gì bạn đều không có. Chọn sự nghiệp, cho dù tình cảm không còn nhưng bạn vẫn có chuyện kiếm tiền để nuôi sống bản thân, vẫn còn cuộc sống thuộc về chính mình.

Loading...

BÀI DỊCH CỦA BẠN @CHÂU NGUYỄN MINH

Tuyệt đối đừng bao giờ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Rất đơn giản, lựa chọn tình yêu, một khi tình yêu không còn nữa, bạn sẽ không còn bất kì thứ gì nữa; lựa chọn sự nghiệp, cho dù tình yêu không còn, thì bạn vẫn còn công việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, vẫn còn cuộc sống thuộc về bạn.

Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân

Xem thêm hoặc Mua sách TẠI ĐÂY ạ!

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 006

Loading...
[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 006