005 – [999 bức thư viết cho tương lai] 写给未来的999封信 – Bức thư số 005

0
6847

[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 – Bức thư số 005

Loading...

第5封信
亲爱的自己:
该醒醒了。为了他,你已经做了太多无谓的挣扎、太多荒唐的事情、太多盲目的决定,而错过了太多本来的幸福、太多安静的生活、太多理性的选择。从现在开始,请认真把你做过的都忘记,再用心把你错过的都弥补回来。

 

Dì 5 fēng xìn

Qīn’ài de zìjǐ:

Gāi xǐng xǐngle. Wèile tā, nǐ yǐjīng zuòle tài duō wúwèi de zhēngzhá, tài duō huāngtáng de shìqíng, tài duō mángmù dì juédìng, ér cuòguòle tài duō běnlái de xìngfú, tài duō ānjìng de shēnghuó, tài duō lǐxìng de xuǎnzé. Cóng xiànzài kāishǐ, qǐng rènzhēn bǎ nǐ zuòguò de dōu wàngjì, zài yòngxīn bǎ nǐ cuòguò de dōu míbǔ huílái.

Loading...

Bài dịch của bạn @Bồ Công Anh

Nên tỉnh lại rồi. Vì anh ta bạn đã làm quá nhiều chuyện tranh đấu vô nghĩa, quá nhiều việc hoang đường, quá nhiều quyết định mù quáng, còn bỏ qua quá nhiều những hạnh phúc vốn có, quá nhiều những bình yên trong cuộc sống, quá nhiều những chọn lựa của lí trí. Bắt đầu từ bây giờ, hãy nghiêm túc quên đi những chuyện đã từng làm, dụng tâm bù đắp lại những gì mà mình đã bỏ lỡ.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @Phương Phí

Nên tỉnh dậy rồi. Vì anh ta, bạn đã làm rất nhiều cuộc đấu tranh vô nghĩa, quá nhiều thứ vớ vẩn, quá nhiều quyết định mù quáng, và bỏ lỡ quá nhiều hạnh phúc ban đầu, cuộc sống yên lặng quá nhiều, quá nhiều sự lựa chọn của lý trí. Bắt đầu từ bây giờ, hãy nghiêm túc quên đi những điều bạn đã từng làm, chăm chỉ bù đắp lại những điều bạn đã bỏ lỡ

BÀI DỊCH CỦA BẠN @CHÂU NGUYỄN MINH

Loading...

Hãy tỉnh táo đi. Vì người ta, bạn đã làm quá nhiều những nỗ lực cố gắng vô ích, quá nhiều những chuyện hoang đường, quá nhiều quyết định mù quáng, mà bỏ qua đi quá nhiều những hạnh phúc vốn có, quá nhiều sự yên tĩnh trong cuộc sống, quá nhiều những lựa trọn theo lí trí. Bắt đầu từ bây giờ, xin hãy nghiêm túc quên những việc bạn từng làm đi, sau đó dùng tấm lòng mình bổ khuyễn những điều mà bạn đã bỏ lỡ.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @ĐỨC ANH

Gửi đến bản thân
Nên tỉnh lại thôi. vì cô ấy bạn đã làm quá nhiều những tranh giành vô nghĩa rồi, quá nhiều việc ngu xuẩn, quá nhiều quyết định mù quáng, mà bỏ qua những hạnh phúc vốn có, bỏ qua cuộc sống yên bình, các lựa chọn hợp lý. Bắt đầu từ giờ hãy quên đi tất cả những việc từng làm, sau đó hãy dùng trái tim đem tất cả những thiếu sót đã bỏ lỡ trở về.

BÀI DỊCH CỦA BẠN @YU YUN

Hãy tỉnh lại đi. Vì anh ta, bạn đã rất nhiều lần đấu tranh vô nghĩa, làm rất nhiều chuyện hoang đường, và có những quyết định mù quáng. Mà bỏ lỡ những hạnh phúc vốn có, những yên bình trong cuộc sống và cả những lựa chọn sáng suốt.
Kể từ bây giờ. Xin hãy nghiêm túc gạt bỏ quá khứ. Một lần nữa hãy yêu thương để bù đắp những lỗi lầm trước kia.

Tổng hợp Danh sách 999 bức thư viết cho bản thân

Loading...
[999 bức thư viết cho bản thân] 写给未来的999封信 - bức thư số 005