[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #183: 魏老爸和他的“老爸实验室” – Wèi lǎo bà hé tā de “lǎo bà shíyàn shì” – Nguỵ Lão Ba và “Lão Ba Thực Nghiệm Thất” của ông ấy

0
10809

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #183: 魏老爸和他的“老爸实验室” – Wèi lǎo bà hé tā de “lǎo bà shíyàn shì” – Nguỵ Lão Ba và “Lão Ba Thực Nghiệm Thất” của ông ấy
魏老爸和他的“老爸实验室” – Wèi lǎo bà hé tā de “lǎo bà shíyàn shì” – Nguỵ Lão Ba và “Lão Ba Thực Nghiệm Thất” của ông ấy
魏老爸和他的“老爸实验室”
在中国杭州,有这样一位爸爸,他的名字叫魏文锋,大家都叫他“魏老爸”。魏老爸以前是在实验室做检测和化学物品评估工作的,那时候他的收入很高。在中国学校里,很多老师要求孩子们给课本包上一层外壳,这种外壳就叫做包书皮,通常是用塑料或者纸做成的。2015年,魏老爸发现女儿的包书皮有一股刺鼻的气味。于是,他自己花钱检测,发现包书皮中含有大量的有毒物质。他把这件事情拍摄成了纪录片,还写了一篇文章发到网上。很快地,很多人在网上转发了他的文章,媒体也开始关注这件事情。一年后,人们再拿市场上的包书皮做检测,发现大部分产品都是合格的了。

自从发现有毒包书皮以后,魏老爸开始有意识地寻找市面上的各种有毒产品。想到有那么多孩子都在用着不合格、不安全的产品,魏老爸辞去了高收入的工作,成立了“老爸实验室”。他自己花钱,对市场上的各种产品进行检测,发现各种有毒、有害的产品,并把合格的产品公布给大家。魏老爸的实验室,检测了餐具、食品、文具、玩具和各种生活用品,发现了很多有毒、有害的产品。魏老爸还来到全国各地的学校,检验操场的塑胶跑道。他发现,有很多学校的塑胶跑道是用不合格的材料做成的。通过魏老爸和家长们的努力,很多学校最后拆掉了不合格的跑道。

魏老爸的事迹感动了很多家长。很多人给他捐款,以表示他们对“老爸实验室”的感谢和支持。老爸的名气越来越大,也引起了公益界关注。有很多公益机构给他颁奖,也有很多电视台、电台、报纸来采访他。不过,对于魏老爸来说,最重要的,还是继续和有毒产品抗争,保护人们使用安全产品的权利。

Slow chinese: #183: Wèi lǎo bà hé tā de “lǎo bà shíyàn shì”

Zài zhōngguó hángzhōu, yǒu zhèyàng yī wèi bàba, tā de míngzì jiào wèiwénfēng, dàjiā dōu jiào tā “wèi lǎo bà”. Wèi lǎo bà yǐqián shì zài shíyàn shì zuò jiǎncè hé huàxué wùpǐn pínggū gōngzuò de, nà shíhou tā de shōurù hěn gāo. Zài zhōngguó xuéxiào lǐ, hěnduō lǎoshī yāoqiú háizimen gěi kèběn bāo shàng yī céng wàiké, zhè zhǒng wàiké jiù jiàozuò bāo shūpí, tōngcháng shì yòng sùliào huòzhě zhǐ zuò chéng de.2015 Nián, wèi lǎo bà fāxiàn nǚ’ér de bāo shūpí yǒuyī gǔ cì bí de qìwèi. Yúshì, tā zìjǐ huā qián jiǎncè, fāxiàn bāo shūpí zhōng hányǒu dàliàng de yǒudú wùzhí. Tā bǎ zhè jiàn shìqíng pāishè chéngle jìlùpiàn, hái xiěle yī piān wénzhāng fā dào wǎngshàng. Hěn kuài dì, hěnduō rén zài wǎngshàng zhuǎnfāle tā de wénzhāng, méitǐ yě kāishǐ guānzhù zhè jiàn shìqíng. Yī nián hòu, rénmen zài ná shìchǎng shàng de bāo shūpí zuò jiǎncè, fāxiàn dà bùfèn chǎnpǐn dōu shì hégé dele.

Zìcóng fāxiàn yǒudú bāo shūpí yǐhòu, wèi lǎo bà kāishǐ yǒuyìshí de xúnzhǎo shìmiàn shàng de gè zhǒng yǒudú chǎnpǐn. Xiǎngdào yǒu nàme duō háizi dōu zài yòngzhe bù hégé, bù ānquán de chǎnpǐn, wèi lǎo bà cíqùle gāo shōurù de gōngzuò, chénglìle “lǎo bà shíyàn shì”. Tā zìjǐ huā qián, duì shìchǎng shàng de gè zhǒng chǎnpǐn jìnxíng jiǎncè, fāxiàn gè zhǒng yǒudú, yǒuhài de chǎnpǐn, bìng bǎ hégé de chǎnpǐn gōngbù gěi dàjiā. Wèi lǎo bà de shíyàn shì, jiǎncèle cānjù, shípǐn, wénjù, wánjù hé gè zhǒng shēnghuó yòngpǐn, fāxiànle hěnduō yǒudú, yǒuhài de chǎnpǐn. Wèi lǎo bà hái lái dào quánguó gèdì de xuéxiào, jiǎnyàn cāochǎng de sùjiāo pǎodào. Tā fāxiàn, yǒu hěnduō xuéxiào de sùjiāo pǎodào shì yòng bù hégé de cáiliào zuò chéng de. Tōngguò wèi lǎo bà hé jiāzhǎngmen de nǔlì, hěnduō xuéxiào zuìhòu chāi diào liǎo bù hégé de pǎodào.

Wèi lǎo bà de shìjì gǎndòngle hěnduō jiāzhǎng. Hěnduō rén gěi tā juānkuǎn, yǐ biǎoshì tāmen duì “lǎo bà shíyàn shì” de gǎnxiè hé zhīchí. Lǎo bà de míngqì yuè lái yuè dà, yě yǐnqǐle gōngyì jiè guānzhù. Yǒu hěnduō gōngyì jīgòu gěi tā bānjiǎng, yěyǒu hěnduō diànshìtái, diàntái, bàozhǐ lái cǎifǎng tā. Bùguò, duìyú wèi lǎo bà lái shuō, zuì zhòngyào de, háishì jìxù hé yǒudú chǎnpǐn kàngzhēng, bǎohù rénmen shǐyòng ānquán chǎnpǐn de quánlì.[/symple_box]

#183 – N/A

Ở Trung Quốc Hàng Châu, có một người đàn ông đang làm cha trẻ con, tên anh ta là Nguỵ Văn Phong, mọi người đều gọi anh tà là “Nguỵ Lão Ba”. Vì lão ba trước đây làm các công việc hoá học và các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nên thu nhậu của anh ta rất cao. Trong các trường học Trung Quốc, có rất nhiều thầy cô giáo yêu cầu học sinh để sách vở trong một cái cặp, cặp này được gọi là bao đựng sách, thường được làm bằng giấy hoặc nhựa. Năm 2015, Lão Ba phát hiện bao đựng sách của con gái có mùi lạ. Anh ta liền bỏ ra rất nhiều tiền để nghiên cứu và phát hiện ra trong túi đựng sách này có chứa rất nhiều chất độc hại. Anh ta đã đưa vấn đề này thành tài liệu, đồng thời viết một bài báo gửi lên Internet. Rất nhanh chóng, vô số người đã chia sẻ bài viết này, giới truyền thông lập tức bị gây chú ý. Một năm sau, mọi người đã đem các loại giấy đi xét nghiệm và đa số sản phẩm đều đảm bảo chất lượng.

Từ lúc phát hiện ra chất độc trong các loại bao đựng sách vở, ông Nguỵ tiếp tục tìm ra vô số sản phẩm độc hại trên thị trường. Suy nghĩ về việc trẻ em đang phải sử dụng các sản phẩm không đảm bảo chất lượng và kém an toàn, Nguỵ Ba đã từ chức khỏi công việc lương cao, thành lập ra “Daddy Lab” – “Nguỵ Ba Thực Nghiệm Thất”. Anh đã bỏ tiền túi ra để làm xét nghiệm vô số sản phẩm, tìm được vô số sản phẩm độc hại và công bố cá sản phẩm an toàn cho mọi người biết. Thực Nghiệm Thất của Nguỵ Ba chuyên xét nghiệm các loại đồ chơi, nhu yếu phẩm, thức ăn, đồ văn phòng phẩm để tìm ra các chất độc hại. Ông Nguỵ cũng đến các trường học dọc đất nước, kiểm tra các thiết bị vui chơi ở sân trường. Anh ta phát hiện rất nhiều thiết bị nhựa trong các trường học để trẻ em vui chơi đều làm bằng các nguyên vật liệu tiêu chuẩn kém. Thông qua nỗ lực của Nguỵ Ba và cha mẹ học sinh, rất nhiều trường học cuối cùng đã dỡ bỏ các loại cầu trượt, đồ chơi kém chất lượng này.

Câu chuyện của Nguỵ Ba đã chạm vào trái tim các bậc phụ huynh. Rất nhiều người đã tài trợ cho ông để duy trì “Daddy Lab” bằng lòng biết ơn và sự cảm phục sâu sắc. Uy tín của Daddy Lab ngày càng tăng cao, thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Rất nhiều đơn vị dịch vụ công đã trao bằng, cúp; rất nhiều đài truyền hình, radio, báo chí đã phỏng vấn ông. Tuy nhiên, đối với Nguỵ Ba, điều quan trọng nhất là việc tiếp tục hành trình chiến đấu với sản phẩm độc hại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi được sử dụng sản phẩm an toàn.